LÄROMEDEL

Vi utvecklar lärprocesser för gymnasiekurserna på El och Energiprogrammet. Genom integrering av kursmoment från olika kurser underlättas progression och begreppsbildning. Elläran är minsta gemensamma nämnare och vi låter den bilda en röd tråd redan från starten av utbildningen. Praktiska mätövningar utgör stommen i konceptet. Genom mätövningarna får eleverna möjlighet att begå misstag i en säker miljö, diskutera och utveckla färdigheter ur sina kunskaper.

Ett koncept för tillämpad ellära som bygger färdigheter genom mätövningar

Tn systemlikriktare

Praktiska mätövningar

  • Övertoner
  • Störningars uppkomst och verkan
  • Praktiska mätningar
  • Vagabonderande strömmar
  • Felsökning i trefassystem
  • Olika belastningars inverkan i elnätet
  • Olika jordsystem
Belastningen kan bestyckas med kort som ger den olika karaktärer

Fasvinkelstyrning

ett.png

Likriktare

two.png

Faskompensering

tre.png

Induktor

fyra.png
ellara.jpg
ellara-1.jpg
ellara-2.jpg
el-energi.jpg
©2022 Spiegelberg Education

Search