En modell av ett elsystem

Vi arbetar med en kombination av bildpedagogik och praktiska mätövningar för att bygga upp systemförståelse och färdighet i mätteknik. Med vår modell av ett trefasnät blir det tydligt hur övertoner skapar vagabonderande strömmar i dagens elanläggningar. Vår modell har realistiska ledningsresistanser vilket gör det möjligt att mäta hur olika belastningar påverkar elnätet, vilket är ett viktigt mål i ”Praktisk ellära”. Modellen beskriver ett elsystem från 10 kV transformatorn till belastningen

Introduktion

Fasvinkelstyrning

Övertoning i neutralledaren

©2022 Spiegelberg Education

Search